Uitslagen 10 wedstrijden maandag 17 september 2012

10:39:22

Klasse Start
Voornaam Achternaam BootType Handicap Landc Zeilnr
Boot Naam Plaats
af Plaats
af
Plaats
af
Plaats
af Plaats
af Plaats
af Plaats
af Ttl
Plaats

grp
ode W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
ptn

Gemengd1

A
Bart Morrien Victiore 822 104,6
0
Thalamegus 1
A 1 1 1 1 0
0 4 1

A
Jan Fennema Spirit 28 106
0
Knar 2 4
A 2 2 2 0
0 8 2

A
Jan Arends Ff 110 85
4871 4
A 2 3 4 3 0
0 12 3

A
Ralf Kratky First 30 90,5
6683
Peppermint Patty 3 5
A 4 3 4 0
0 14 4

A
Ben Lanters Maxi 84 109
NL
815
Thomas Vaer 5 3 6
A 6 6 0
0 20 5

Gemengd2

B
Pieter Duisterwinkel Maxi 68 116
213
Dancing Queen 1 1 1 1 9
A 0
0 4 1

B
Jan Stoltenborg Macgregor26m 112
26
Key 2 2 6 3 9
A 0
0 13 2

B
Ellenus Venema Cornish crab 125
1
Krabbe 4 4 3 4 9
A 0
0 15 3

B
Ad Bot Lemster zeek 112
1
Banjaard 5 3 5 6 9
A 0
0 19 4

B
jan storteboom Hurley 24/70 125
GB
123
mighty music 3 9
A 4 5 9 0
0 21 5

B
Nils Donker Lyneas 29 111
1
Sild 9
A 9 2 2 9 0
0 22 6

B
Elco Geervliet Compromis777 111
2145
Ojadaswa 6 5 9
A 9 9 0
0 29 7

B
Wim van den Broek Midget 26 113
0
Zeepaard 7 9
A 9 9 9 0
0 34 8

13

Pagina 1 van 1